1 de julio de 2008

Graffiti Research Lab

Esta info ya está un poco anticuada, pero es más un post-homenaje con la excusa de añadir a Graffiti Research Lab entre mis entradas. He escogido la actuación que hicieron en Barcelona el año pasado, muy interesante. Para saber más ver su página web.
Aquesta info ja està un pèl anticuada, però és més un post-homenatge amb la excusa d'afegir a Graffiti Research Lab entre les meves entrades. He escollit la actuació que van fer a Barcelona L'any passat, molt interessant. Per saber més veure la seva web.

No hay comentarios: